Hans BEERS schilderkunst - restauratie

HSP
Lieve Pettens grafiek
Lieve Pettens foto: Vera Seppion
Lieve Pettens tracht de eenheid te bewerken tussen mens, natuur en de onverklaarbare elementen van een hogere orde. Voor haar heeft alles een samenhang, een bedoeling, is er voor alles en iedereen een plaats in het grotere geheel dat tijd, arbeid, menselijke verhouding en geluk overspant.“ Guy van Hoof Lieve Pettens (°16 maart 1936) is afkomstig uit Mechelen en groeide op in een kroostrijk gezin waar aandacht voor kunst, cultuur, geloof en engagement tot de geijkte waarden en normen behoorden. Ze keek met niet aflatende bewondering op naar het artistieke werk van haar broer Jan (1924-1988), die ook nu nog een spirituele krachtbron is bij het tot stand komen van haar werk. Haar eerste artistieke stappen zette ze in de Academie Sint-Lucas in Kapellen met een driejarige opleiding tekenen. Daarna specialiseerde ze zich in de schilderkunst en vrije grafiek. Als voornaamste leermeesters vernoemen we Louise Minnen, Wolfgang Haagedoorn en Cel Overberghe. Onder de bezielende begeleiding van Michel Verkaeren, met tussendoor workshops bij Mark Van Hove en Veerle Rooms, vervolmaakte zij zich verder in de vrije grafiek. Haar werk evolueerde vanuit het klassiek figuratieve naar het experimenteel suggestieve waarin de roerselen van haar gevoelige ziel de nodige expressieruimte krijgen. Ze streeft naar artistieke vereenvoudiging en tracht de essentie van het waargenomene toch sprekend en krachtig weer te geven. Experimenteren is haar niet vreemd: afwisselend werkt zij met nieuwe technieken en diverse materialen, zonder echter het contact met de bron van haar inspiratie te verliezen. Intuïtief, doch uiterst vakbekwaam, balanceert ze in haar grafisch werk tussen tegenstellingen in kleuren, vormen en lijnen en brengt zij ons prachtige impressies van de natuur of roept diepzinnige vragen bij de toeschouwer op. Zij geeft daarmee gehoor aan haar liefde voor de natuur, de mens, het leven… Wie zich openstelt voor de sfeer die haar werken uitstralen, zal de diepere inhoud en betekenis ervan zeker aanvoelen.