  Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2023)
Kunstkring Jacques Gorus vzw nieuwsbrief
Antwerpen, januari 2023. . Beste leden en sympathisanten, 2022 is alweer voorbij en we konden genieten van 10 diverse tentoonstellingen. Ook nu sloten we het jaar af met de expo met werk van studenten van de Academie Antwerpen - Grafiek, ANONYMOUS PRINTMAKERS met “Book 1”. 2023 belooft weer een volle en interessante agenda. De openingstentoonstelling zet, nzoals gebruikelijk, het oeuvre van Jacques GORUS in de kijker. Deze keer treden VROUWEN op het voorplan. (zie uitnodiging/affiche) We openen de deur op zondag, 29 januari om 15 u met een inleiding door Patricia Beysens. Voor het 1ste semester 2023 staan de volgende tentoonstellingen op het programma: Lou GILS (maart) Frans VAN SANTVOORT (april) Margot KLINGENBERG & Sonja NYS (mei) Anne-Marie CASTELAIN (juni) Cel OVERBERGHE (juli) (behoudens wijzigingen wegens onvoorziene omstandigheden) Zoals bij iedereen stijgen ook onze kosten en zien wij ons genoodzaakt de lidgelden te verhogen. Indien u onze werking ten bate van de grafische kunsten wenst te ondersteunen verzoeken wij U om het lidmaatschap te storten op de rekening BE15 0682 2265 4130 (BIC: GKCCBEBB) - gewoon lid: 20 € - steunend lid: 40 € U ontvangt de uitnodiging voor de tentoonstellingen en wordt op de hoogte gehouden. Steunende leden krijgen een ets van Max LAPIOWER, een jonge, veelbelovende graficus. Met zijn werk kunnen we nader kennismaken in september. De ets van Zoë Mechiels voor de steunende leden 2022 is nog verkrijgbaar in de galerij, ook de premieplaten van de vorige jaren, evenals diverse grafiek. Met onze beste wensen voor een GELUKKIG, GEZOND, CREATIEF en ARTISTIEK 2023! Hartelijke groeten en welkom in ‘t Nieuwe Jaar. Omar Van Meervelde, voorzitter Robert Wuytack, secretaris Annemie Deschryver Contact: omar.vanmeervelde@gmail.com Tel. 03/3228385 of 0478/783362 U vindt ons ook op de website www.hetstillepand.art en op instagram. PS: Diverse publicaties van grafische kunstenaars zijn nog verkrijgbaar in de galerij: o.a. Jacques Gorus – Julien Schoenaerts – Omar Van Meervelde – Veerle Rooms – André Goezu – Paul De Roy – Andreas Van Poucke – Jef Van Ruyssevelt e.a. 10 jaar Kunstkring Jacques Gorus + 10 jaar … (naar aanleiding van het 20-jarig bestaan) .
Wenst U deze nieuwsbrief per post of e-mail te ontvangen? Stuur ons uw e-mail of adresgegevens en wij doen het nodige.
Jacques Gorus, bronzen bas-reliëf © Wilfried Pas